06-02-2014 - 06-02-2014
Archiwum wydarzeń

Uroczystość wręczenia Nagrody w IV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Józefa Czechowicza 6.02.2014

Zapraszamy na uroczystość wręczenia Nagrody w IV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Józefa Czechowicza oraz spotkanie z Laureatem – Profesorem Józefem F. Fertem.

 

Józef Franciszek Fert (ur. 7 lipca 1945 w Korytnicy nad Nidą) – polonista, historyk literatury, poeta, tekstolog, edytor, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, badacz literatury romantycznej oraz współczesnej poezji polskiej, przede wszystkim twórczości Cypriana Norwida i Józefa Czechowicza.

Studiował filologię polską na KUL i UMCS. W 1969 roku otrzymał tytuł magistra, a w 1978 tytuł doktora. W latach 1968-1969 był pracownikiem redakcji Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego KUL. Od roku 1970 do 1990 pracował jako nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie. Działacz „Solidarności” i Komitetu Obywatelskiego województwa chełmskiego. Założyciel Rady Oświaty i Wychowania, zdelegalizowanej w stanie wojennym. Internowany w okresie 13 grudnia 1981 – 10 lutego 1982 w więzieniach w Chełmie i Włodawie. Od 1983 roku sekretarz redakcji czasopisma „Studia Norwidiana” i członek redakcji Dzieł wszystkich Norwida. Pracownik naukowo-dydaktyczny KUL od 1985 roku. Habilitował się na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL w 1993. W 2005 roku otrzymał tytuł naukowy profesora, a w październiku 2006 profesora zwyczajnego. Od 1996 kierownik Katedry Tekstologii i Edytorstwa. Pełnił również inne funkcje, m. in.: kierownika Instytutu Filologii Polskiej KUL (1994-1998), prodziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i członka Senatu Akademickiego KUL (1999-2000), kierownika Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Twórczością Cypriana Norwida (2002-2006) oraz prorektora KUL (2004-2012). Członek Towarzystwa Naukowego KUL, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 2005), Stowarzyszenia Pisarzy Polskich – prezes Lubelskiego Oddziału SPP (2002-2004). Opublikował szereg książek i artykułów naukowych, m. in. Norwid poeta dialogu (1982), Poeta sumienia. Rzecz o twórczości Norwida (1993). Autor wielu opracowań edytorskich – C. Norwid, Vade-mecum (BN nr 271; trzy wydania: 1990, 1999, 2003), Teofil Lenartowicz, Helena Mickiewiczówna. Korespondencja (1997), C. Norwid, „Błogosławione pieśni…” (2000) i in.

Zasłużony badacz spuścizny literackiej Józefa Czechowicza, autor wielu artykułów poświęconych poecie oraz opracowań edytorskich jego twórczości, m. in.: J. Czechowicz, Wiersze i poematy (2012; pierwszy i drugi tom Pism zebranych), J. Czechowicz., Wybór wierszy i poematów (2013).

Wydał następujące zbiory poetyckie: Rytmy (1987), Zapach macierzanki (1992), Dominika (1994), Dolce far niente (2000), Latomia. Wybór wierszy (2003), Świętokrzyska zapaska (gawędy) (2007), Kamienie. Choklakia (2005), Galatea (2013).

Odznaczony m. in. Złotym Krzyżem Zasługi (2004), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2009), Srebrnym Wawrzynem Literackim (2012) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp