11 października 2023
Archiwum wydarzeń

W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów

Zapraszamy uczniów do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Konkurs honorowym patronatem objęli:

  • prof. Wanda Półtawska, była więźniarka obozu KL Ravensbrück
  • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
  • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
  • Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie jednego utworu poetyckiego Grażyny Chrostowskiej oraz fragmentu prozy obozowej (dotyczącej niemieckich obozów koncentracyjnych).

Szczegóły konkursu dostępne są w regulaminie.

Do pobrania:

twarz poetki i napis ogólnopolski konkurs recytatorski

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp