11-10-2023 - 31-12-2023
Archiwum wydarzeń

Szkolenie na przewodnika po Muzeum Narodowym w Lublinie

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu na przewodnika po Muzeum Narodowym w Lublinie, które odbędzie się w listopadzie 2023 roku. 

Szkolenie obejmie osiem spotkań, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z:
– historią Wzgórza Zamkowego oraz jego najstarszymi zabytkami – donżonem i Kaplicą Trójcy Świętej,
– dziewięcioma ekspozycjami stałymi, które szczegółowo omówią ich kuratorzy,
– dostępnością Muzeum dla osób ze szczególnymi potrzebami,
– zasadami zwiedzania Muzeum.


Zajęcia będą odbywały się w dwóch grupach (do wyboru): 

  1. Grupa I – zajęcia w soboty i niedziele w godzinach 9.00-12.00.  BRAK MIEJSC
  2. Grupa II – zajęcia w poniedziałki i środy w godzinach 9.00-12.00.

Szczegółowy harmonogram szkolenia znajduje się poniżej. W szczególnych przypadkach Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu szkolenia.

Szkolenie zakończone będzie dwuetapowym egzaminem – pisemnym oraz ustnym, którego termin zostanie ustalony z uczestnikami szkolenia (grudzień 2023 – styczeń 2024). 

Pozytywny wynik egzaminu skutkuje:

– otrzymaniem certyfikatu upoważniającego do oprowadzania  po Muzeum przez okres trzech lat, z możliwością prolongaty na kolejny okres.

– wpisaniem do bazy certyfikowanych przewodników MNwL udostępnionej na stronie internetowej muzeum. 

Koszt szkolenia na przewodnika po Muzeum wynosi 200 zł i obejmuje:
– szkolenie prowadzone przez kuratorów wystaw stałych oraz pracowników Działu Edukacji,
– bezpłatny wstęp do Muzeum na okres szkolenia w celu przygotowania się do egzaminów,
– egzamin pisemny i ustny,
– materiały szkoleniowe,
– listę lektur uzupełniających,
– wydanie identyfikatora.


SZKOLENIE NA PRZEWODNIKA PO KAPLICY TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wyłącznie na oprowadzanie po Kaplicy Trójcy Świętej (ważny przez okres 5 lat). Szkolenie obejmuje wówczas jedno spotkanie, na którym omówiona zostanie historia Wzgórza Zamkowego oraz Kaplica Trójcy Świętej. 

W tym roku szkolenie po Kaplicy odbędzie się w dwóch terminach (do wyboru): 

  1. 20 listopada (poniedziałek), godz. 9.00-13.00 
  2. 26 listopada (niedziela), godz. 9.00-13.00   BRAK MIEJSC

Koszt szkolenia na przewodnika po Kaplicy wynosi 50 zł i obejmuje szkolenie, bezpłatny wstęp do Kaplicy na czas szkolenia, materiały dodatkowe, egzamin pisemny i ustny oraz wydanie certyfikatu i identyfikatora.

Lista osób uprawnionych do oprowadzania po Kaplicy zostanie również włączona do bazy certyfikowanych przewodników udostępnionej na stronie internetowej Muzeum.


ZAPISY

Rekrutacja na szkolenie została zakończona.

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz uiścić opłatę za szkolenie na podstawie faktury wystawionej przez Muzeum. 

Opłata za szkolenie musi zostać wniesiona do dnia 31 października 2023 roku. Osoby, które do tego dnia nie wniosą opłaty nie wezmą udziału w szkoleniu. 

Rekrutacja na szkolenie trwa do 22 października 2023 roku (lub do wyczerpania liczby miejsc). 

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy zapoznać się z Regulaminem:

 

Szczegółowych informacji udziela Dział Edukacji:
e-mail: edukacja@mnwl.pl
tel. (81) 537 96 15
kom. 693 677 602
(kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00).

UWAGA!


Zgodnie z „Regulaminem świadczenia usług przewodnickich przez przewodników zewnętrznych w Muzeum Narodowym w Lublinie”  (Zarządzenie nr 9/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku) prawo do oprowadzania po Muzeum Narodowym w Lublinie oraz Kaplicy Trójcy Świętej będą mieli wyłącznie przewodnicy posiadający ważny certyfikat wystawiony przez Muzeum.

Przewodnicy, którzy otrzymali uprawnienia na oprowadzanie po Muzeum Lubelskim w Lublinie (obecnie Muzeum Narodowe w Lublinie) lub Kaplicy Trójcy Świętej przed dniem 1 lutego 2022 roku zobowiązani są ponownego zdania egzaminu na przewodnika celem otrzymania nowego certyfikatu, bez konieczności uczestnictwa w szkoleniu.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp