19 czerwca 2023
Archiwum wydarzeń

Wizyta edukatorów z Muzeum Historii Kultury w Oslo w Lublinie

Tygodniowa wizyta edukatorów z Muzeum Historii Kultury w Oslo odbyła się w dniach 12-17 czerwca 2023 roku.

Edukatorzy z Oslo wzięli udział w serii prezentacji i warsztatów dotyczących tworzenia oferty edukacyjnej oraz zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poruszone zostały tematy związane z metodami pracy z lokalną społecznością oraz o utrudnionym dostępie do kultury. Warsztaty miały za cel podnieść kompetencje kadr kultury w pracy z lokalną społecznością, o utrudnionym dostępie do kultury, z osobami z niepełnosprawnością ruchową, czy intelektualną. Zdobyta przez edukatorów z Norwegii wiedza i przygotowanie merytoryczne umożliwi w przyszłości stworzenie oferty edukacyjnej w Oslo dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym z niepełnosprawnością). Ponadto edukatorzy uczestniczyli w Europejskich Dniach Archeologii w Lublinie, mieli okazję poznać z historię miasta, muzeum oraz prezentowane na Zamku Lubelskim wystawy.

Logotypy programu EOG

Projekt „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo” korzysta z dofinansowania o wartości 483 000 € otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest zbudowanie trwałego międzynarodowego partnerstwa oraz sieci polsko-norweskiej współpracy.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp