22 lutego 2023

Wizyta koordynatorów projektu z Muzeum Historii Kultury w Oslo w Muzeum Narodowym w Lublinie

Kolejnym etapem realizacji projektu Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo była wizyta koordynatorów projektu z Muzeum Historii Kultury w Oslo w siedzibie Muzeum Narodowego w Lublinie.

Norwescy muzealnicy zwiedzili wystawy stałe na Zamku Lubelskim i wystawę czasową „Magia starożytnego Egiptu”. Poznali muzealne zbiory i zabytki archeologiczne, które zostaną zdigitalizowane w ramach projektu. Spotkanie w Lublinie było także okazją do dalszej pracy nad szczegółami realizacji kolejnych zadań: szkoleń, debat o poznawaniu i ochronie dziedzictwa archeologicznego, wspólnych działań w ramach wydarzeń plenerowych czy współorganizacji konferencji naukowej. W Pracowni Konserwacji Malarstwa oraz Pracowni Konserwacji Papieru i Fotografii przyglądali się pracom prowadzonym przez konserwatorów muzeum. Wspólnie z pracownikami Muzeum Narodowego w Lublinie wzięli udział w konferencji prasowej inaugurującej projekt. Na zakończenie wizyty odwiedzili siedzibę Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej i poznali powstający portal ZiemieWschodnie.pl dotyczący dziedzictwa kulturowego ziem wschodnich.

Logotypy programu EOG

Projekt „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo” korzysta z dofinansowania o wartości 483 000 € otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest zbudowanie trwałego międzynarodowego partnerstwa oraz sieci polsko-norweskiej współpracy.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp