31 stycznia 2023

Wizyta studyjna w Muzeum Historii Kultury w Oslo

Realizacja projektu Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo (MCH) rozpoczęła się od wizyty pracowników Muzeum Narodowego w Lublinie w Oslo.

Wyjazd był okazją do poznania aktualnych wystaw odbywających się w siedzibie norweskiego muzeum: wystawy stałej “Vikingr”, czasowej: “Fabulous animals – from the Iron Age to the Viking” oraz najnowszej wystawy poświęconej jednemu z najbardziej sensacyjnych z ostatnich odkryć archeologicznych na terenie Norwegii – kamieniowi z najstarszymi inskrypcjami runicznymi datowanymi na okres ok. 1-250 AD.

W dzielnicy Oslo Økern koordynatorzy projektu: Marta Cyran, Magdalena Postępska, Marcin Gapski i Wojciech Goleman odwiedzili kompleks SciCult-KHM, w którym mieszczą się laboratoria konserwatorskie, digitalizacyjne, w tym skanowania 3D, a także magazyny zabytków archeologicznych i etnograficznych. Odbyli szereg spotkań: z dyrektorem muzeum Håkonem Glørstadem oraz pracownikami działów digitalizacji, konserwacji i edukacji, podczas których omówili kolejne etapy realizacji projektu takie jak: program wzajemnych szkoleń dla specjalistów z działów konserwacji zabytków, edukacji oraz digitalizacji 3D, którą MCH od wielu lat dynamicznie rozwija. Z koordynatorami projektu po stronie norweskiej: Ingvild Solberg Andreassen i Espen Uleberg rozmawiali o udziale partnera naszego muzeum w wydarzeniach zaplanowanych w ramach projektu, między innymi o plenerowych rekonstrukcjach historyczno-archeologicznych, wspólnej konferencji naukowej oraz rewizycie strony norweskiej w Polsce.

Logotypy programu EOG

Projekt „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo” korzysta z dofinansowania o wartości 483 000 € otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest zbudowanie trwałego międzynarodowego partnerstwa oraz sieci polsko-norweskiej współpracy.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp