XIX Zaduszki Kresowe w Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Listopad to czas wspomnień i zadumy. Z tej okazji zapraszamy do udziału w Zaduszkach Kresowych w Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej (Plac Litewski 3).

 

Grafika z programem Zaduszek Kresowych

 

Program:

 

13 listopada 2022 r. (niedziela)

godz. 12.00 – Msza święta w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie (ul. Gabriela Narutowicza 6) w intencji Polaków poległych i zamordowanych na Kresach Wschodnich RP, poległych w obronie Kresów, Lwowa, Grodna i Wilna; pomordowanych na Żytomierszczyźnie, zamordowanych w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Bykowni, Ponarach, na Wołyniu i na terenach województw lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego; zmarłych w sowieckich łagrach na Syberii i w Kazachstanie oraz zmarłych członków organizacji kresowych.
Msza święta będzie transmitowana (www.pobrygidkowski.pl/aktualnosci/transmisja-mszy-online)
godz. 13.15 – Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Tablicą Ponarską w kościele OO. Dominikanów na Starym Mieście.
godz. 13.45 – Zapalenie zniczy pod pomnikiem „Symbolu Lwowa” na placu Zamkowym w Lublinie.


16 listopada 2022 r. (środa)

godz. 18.00 – Spotkanie zaduszkowe w Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie (Plac Litewski 3).
Projekcja historii mówionej Kresowian: Jadwigi Buc, Marii Mireckiej-Loryś, Danuty Szkwarek. Spotkanie uświetni koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie z klasy skrzypiec prof. Iwony Siedlaczek. Zagrają utwory Henryka Wieniawskiego, Grażyny Bacewicz i Wojciecha Kilara. Przy fortepianie będzie im towarzyszył Grzegorz Siedlaczek.

Organizatorzy:
Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Lublinie
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział w Lublinie
Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko – Podolskiej
Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Lublin
Stowarzyszenie Wspólnota Polska Oddział w Lublinie
Związek Sybiraków Oddział w Lublinie
Związek Piłsudczyków Oddział w Lublinie
Fundacja Niepodległości
Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Lublinie

Link do wydarzenia na Fb: https://tiny.pl/ww39c

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp