XVI Ogólnopolska Konferencja ŚWIAT WINCENTEGO POLA,

Z okazji 217. urodzin naszego Patrona zapraszamy Państwa do udziału w XVI Ogólnopolskiej Konferencji ŚWIAT WINCENTEGO POLA, która odbędzie się 18 i 19 kwietnia 2024 r. w Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie, przy ul. Złotej 3.

W ten sposób chcemy kontynuować naukowe refleksje nad przestrzeniami życia i twórczości Wincentego Pola, zainicjowane rocznicową sesją w roku 2007. Ów “świat” rozumiemy bardzo szeroko: to świat przedstawiony przez poetę i opisywany przez geografa i etnografa. Tegoroczny temat przewodni brzmi: MAPY I LITERATURA / LITERATURA I MAPY.

Organizatorami konferencji są: Muzeum Narodowe w Lublinie, Oddział Muzeum Literackie, Filia Dworek Wincentego Pola; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kolegium Filologii Polskiej, Edytorstwa i Humanistyki Cyfrowej; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Oddział Lubelski oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Miejski im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie, Koło Przewodników Miejskich i Terenowych im. Mikołaja S. Pajdowskiego.

 

P R O G R A M

 • 18.04.2024 (czwartek)
 • 10.00 Powitanie, otwarcie i wprowadzenie w tematykę obrad
 • 10.30 Prof. Władysława Bryła (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – Językowe sposoby mapowania/wyrażania przestrzeni w tekstach Wincentego Pola
 • 10.50 Prof. Małgorzata Łoboz (Uniwersytet Wrocławski) – „Widok niezrównany z niczym”. Wincenty Pol i Walery Eljasz Radzikowski na szlaku do Morskiego Oka
 • 11.10 Prof. Henryk Duda (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Wincenty Pol, kresy/Kresy i polska geografia mentalna
 • 11.30 Dyskusja
 • 11.45 Przerwa kawowa
 • 12.00 Prof. Anna Czapla (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Mapa nazewnicza Pieśni o ziemi naszej Wincentego Pola
 • 12.20 Prof. Halina Pelcowa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – Mapa językowa jako nośnik pamięci i tożsamości regionalnej – aspekt leksykograficzno-dialektologiczny
 • 12.40 Prof. Anna Barcz (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk) – Karta Dawnej Polski (1859) – głęboka hydromapa w świetle źródeł literackich z elementami historii środowiskowej
 • 13.00 Dyskusja
 • 13.15 Przerwa kawowa
 • 13.30 Dr Łukasz Lewkowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – Kartografia tatrzańska Tadeusza Zwolińskiego
 • 13.50 Wiktoria Godlewska (Uniwersytet Warszawski) – Ostrość widzenia. Juliana Klina Kaliszewskiego „flanerka” po Europie (wystąpienie on-line)
 • 14.10 Maria Wójtowicz (Muzeum Narodowe w Krakowie) – Szlakiem galicyjskich parków i ogrodów. Analiza rycin i tekstów autorstwa Macieja Bogusza Stęczyńskiego (1814–1890) przedstawiających architekturę w otoczeniu ogrodowym
 • 14.30 Dyskusja i zamknięcie pierwszego dnia obrad

19.04.2024 (piątek)

 • 9.00 Prof. Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Chorografie w literaturze dawnej Polski. Wprowadzenie
 • 9.20 Prof. Piotr Kochanek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Kartografia a pejzaż antropomorficzny w malarstwie renesansowym i nowożytnym
 • 9.40 Dr Dorota Seweryn-Puchalska (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym) – „Drobny punkcik na mapie”– artystyczna mapa wyznaczana słowem
 • 10.00 Dyskusja
 • 10.15 Przerwa kawowa
 • 10.30 Dr Jarosław Cymerman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – Mapa ukryta w komediach Aleksandra Fredry. Prolegomena
 • 10.50 Dr Joanna Wiśniewska (Muzeum Narodowe w Lublinie) – Zbiory muzeum literackiego jako przyczynki do rozważań o topografii w powieściach Bolesława Prusa – dwa studia przypadku
 • 11.10 Dr Piotr Koprowski (Uniwersytet Gdański) – Wyobraźnia przestrzenna Janusza Stanisława Pasierba (wystąpienie on-line)
 • 11.30 Dyskusja
 • 11.45 Przerwa kawowa
 • 12.00 Paweł Jarczewski (Gdański Archipelag Kultury) – „Pierwsze, tak dokładne opisanie?” Świat rzek przez pryzmat literackiego i kartograficznego ujęcia Wincentego Pola
 • 12.20 Dr Karol Kowalczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – Podróż Wincentego Pola do Prus i Saksonii w 1847 roku w świetle źródeł kartograficznych i archiwalnych rozkładów jazdy
 • 12.40 Prof. Małgorzata Król (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Plany, mapy, ryciny, rysunki w korespondencji zesłańczej nie tylko filomatów
 • 13.00 Dr Magdalena Zaremba – „[…] Ująć krajobraz w złote ramy słowa”. Deskrypcje pejzażu na kartach dziewiętnastowiecznej epistolografii
 • 13.20 Dyskusja
 • 13.35 Podsumowanie i zamknięcie obrad

 

czarnobiała mapa
[Karta wyspy Rujany, czyli Rugii, drzeworyt według rysunku Juliusza Kossaka (1824-1899) [w:] Wincenty Pol (1807-1872), Obrazy z życia i natury. Seria 1, Północny Wschód Europy, Kraków 1869, źródło: www.polona.pl]

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp