25 sierpnia 2022
Archiwum wydarzeń

Z Kresów ocalone. Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych w Muzeum Narodowym w Warszawie

Baner akcji Z Kresów Ocalone. Zbiórak pamiątek i opowieści kresowych

Zapraszamy mieszkańców Warszawy i regionu do wzięcia udziału w akcji Z Kresów ocalone: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych prowadzonej przez Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej – oddział Muzeum Narodowego w Lublinie – więcej o akcji. Dzięki gościnności Muzeum Narodowego w Warszawie w dniach 1-4 września 2022 r. ponownie będziemy prowadzić naszą akcję w Warszawie. Zachęcamy do przekazania pamiątek z Kresów oraz podzielenia się Państwa wspomnieniami z życia na tych terenach. Przekazanie obiektów następuje w formie darowizny. Zapewniamy, że wszystkie darowane przedmioty zostaną otoczone opieką, będą przechowywane w warunkach, które pozwolą uchronić je przed zniszczeniem. Natomiast zarejestrowane opowieści dadzą niepowtarzalną okazję ocalenia autentycznych, indywidualnych wspomnień. Akcja została objęta honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapraszamy do punktu zbiórki w Muzeum Narodowym w Warszawie w dniach 1-4 września 2022!

Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie: Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

Recepcja: hol wejściowy, parter

Godziny pracy punktu zbiórki:
1.09 (czwartek), godz. 12-17
2.09 (piątek), godz. 10-18
3.09 (sobota), godz. 10-18
4.09 (niedziela), godz. 10-13

 

Kontakt:

tel. +48 726 022 100

e-mail: zbiorka@mnwl.pl

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp