21-11-2014 - 18-01-2015
Archiwum wystaw

ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ. ARTYSTOM LUBELSKIM IN MEMORIAM 21.11.2014-18.01.2015

Sale wystawowe Zamku Lubelskiego

czas trwania wystawy: od 21.11.2014 do 18.01.2015 r.

 

 

Początki kolekcji sztuki lubelskiej w Muzeum Lubelskim w Lublinie datuje się na koniec lat 50. XX wieku. Autorami prac są artyści, z których najstarsi urodzili się w drugiej połowie XIX wieku, debiutowali jeszcze przed wojną, najmłodsi przyszli na świat w latach 50. XX wieku.
Wystawa ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ. ARTYSTOM LUBELSKIM IN MEMORIAM jest świadectwem dokonań lubelskiego środowiska artystycznego i próbą spojrzenia z dystansu na sztukę plastyczną tworzoną w naszym mieście w XX wieku.

Prezentujemy dzieła artystów, którzy w różny sposób byli związani z Lublinem – jedni pochodzeniem, inni pracą, jeszcze inni więzami przyjaźni. Mieli za sobą różne doświadczenia, różnił ich poziom talentu i upodobania artystyczne, prezentowali różne prądy w sztuce – od dziewiętnastowiecznego realizmu, przez postimpresjonistyczne idee kolorystów, do malarstwa abstrakcyjnego. Twórczość wielu artystów wykracza poza obszar Lublina czy nawet Lubelszczyzny, dopominają się oni o swoje miejsce w sztuce. Poszukując własnej artystycznej ścieżki, która pozwoliłaby im odnaleźć samych siebie, dążyli do osiągnięcia w sztuce czegoś, co byłoby gwarancją ich artystycznej niezwykłości.

Na wystawie zgromadzono około 250 prac 90 artystów lubelskich – autorów obrazów olejnych, akwarel, rysunków, grafik, rzeźb i biżuterii. Większość pochodzi ze zbiorów Muzeum Lubelskiego, niewiele pożyczono od prywatnych właścicieli.
Niestety nie udało się zgromadzić prac wszystkich twórców związanych z lubelskim środowiskiem plastycznym. Mam jednak nadzieję, że zebrane na wystawie dzieła stanowią reprezentatywny przegląd twórczości nieżyjących artystów lubelskich.

Dorota Kubacka

 

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp