Dostawa specjalistycznego sprzętu na potrzeby Muzeum Narodowego w Lublinie

Tytuł/nazwa postępowania
Dostawa specjalistycznego sprzętu na potrzeby Muzeum Narodowego w Lublinie
Identyfikator postępowania
95533111-2e5d-4070-9025-71df3461de51
Tryb
Tryb podstawowy, wariant 1
Status
Opublikowane
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2022/BZP 00385365/01
Adres strony WWW postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/

link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/95533111-2e5d-4070-9025-71df3461de51

Data publikacji w miniPortal
10.10.2022 15:17
Nazwa zamawiającego
Muzeum Narodowe w Lublinie
Adres zamawiającego
Zamkowa 9
Miasto zamawiającego
Lublin
Województwo zamawiającego
lubelskie
Telefon zamawiającego
+48 81 537 96 41

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp