Zamówienia równe i powyżej 130 000

Wykonanie, dostawa i montaż mebliwięcej 

Wykonanie publikacji dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającegowięcej 

Prace naprawcze muru oporowego przy drodze ewakuacyjnej oraz garażu podziemnego pod dziedzińcem Zamku Lubelskiego.więcej 

Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich: renesansowy szczyt Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim – 26.05.2022 r.więcej 

Wykonanie prac remontowych – wymiana (remont) instalacji odgromowej Bramy Krakowskiejwięcej 

Remont instalacji elektrycznej Dworu Wincentego Polawięcej 

Wykonanie publikacji dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego (magazyn wydawnictw – ul. Zamkowa 9, Lublin) wraz z rozładunkiem.więcej 

Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich: renesansowy szczyt Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim.więcej 

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w siedzibie Muzeumwięcej 

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w siedzibie Muzeumwięcej 

Wykonanie oraz dostarczenie książki “Tamara Łempicka–kobieta w podróży” (CN4901)więcej 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp