Zamówienia równe i powyżej 130 000

Przebudowa Pałacu Lubomirskich na potrzeby Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitejwięcej 

Wykonanie publikacji dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającegowięcej 

Zakup wyposażenia meblowego do przechowywania eksponatówwięcej 

Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczejwięcej 

Wykonanie, dostawa i montaż mebli do Muzeum Narodowego w Lubliniewięcej 

Prace konserwatorskie i remontowe magazynu zbiorów etnograficznych (pom. 210-218 Zamek Lubelski)więcej 

Wykonanie i sukcesywna dostawa materiałów reklamowych i publikacji do sklepu Muzeum Narodowego w Lublinie w ramach wystawy Tamara Łempicka – 7 częściwięcej 

Prace konserwatorskie i remontowe magazynu zbiorów etnograficznych (pom. 210-218 Zamek Lubelski)więcej 

Prace naprawcze garażu podziemnego pod dziedzińcem Zamku Lubelskiego wraz z murem oporowym przy Kaplicy Świętej Trójcywięcej 

Wykonanie, dostawa i montaż mebli do Muzeum Narodowego w Lublinie – 3 części.więcej 

Remont Dworu Wincentego Polawięcej 

Wykonanie publikacji dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającegowięcej 

Prace naprawcze garażu podziemnego pod dziedzińcem Zamku Lubelskiego wraz z murem oporowym przy Kaplicy Świętej Trójcywięcej 

Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego z osprzętemwięcej 

Wykonanie prac remontowo konserwatorskich: remont i konserwacja elementów elewacji Bramy Krakowskiej (ze szczególnym uwzględnieniem przedbramia)więcej 

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnegowięcej 

Wykonanie publikacji dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego (magazyn wydawnictw – ul. Zamkowa 9, Lublin) wraz z rozładunkiemwięcej 

Wykonanie prac remontowo konserwatorskich: naprawa pokrycia dachowego części skrzydła północnego Zamku Lubelskiegowięcej 

Wykonanie publikacji dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającegowięcej 

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji na rzecz Muzeum Narodowego w Lubliniewięcej 

Świadczenie usługi dozoru w Muzeum Narodowym w Lublinie w Oddziale Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, dozoru ekspozycji muzealnych i bieżące utrzymanie sal ekspozycyjnych w czystości w siedzibie głównej Muzeum Narodowego w Lublinie i jego Oddziałachwięcej 

Dostawa specjalistycznego sprzętu na potrzeby Muzeum Narodowego w Lubliniewięcej 

Wykonanie publikacji dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego (magazyn wydawnictw – ul. Zamkowa 9, Lublin) wraz z rozładunkiem – 3 częściwięcej 

Wykonanie, dostawa i montaż mebli do Muzeum Narodowego w Lublinie – 3 częściwięcej 

Prace naprawcze muru oporowego przy drodze ewakuacyjnej na wzgórzu zamkowym przy Zamku Lubelskimwięcej 

Wykonanie, dostawa i montaż mebliwięcej 

Wykonanie publikacji dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającegowięcej 

Prace naprawcze muru oporowego przy drodze ewakuacyjnej oraz garażu podziemnego pod dziedzińcem Zamku Lubelskiego.więcej 

Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich: renesansowy szczyt Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim – 26.05.2022 r.więcej 

Wykonanie prac remontowych – wymiana (remont) instalacji odgromowej Bramy Krakowskiejwięcej 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp