Zamówienia równe i powyżej 130 000

Wykonanie publikacji dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego (magazyn wydawnictw – ul. Zamkowa 9, Lublin) wraz z rozładunkiem – 2 części więcej 

Budowa systemu oświetlenia na wystawie czasowej oraz zapleczu (etap II) w ramach zadania „Przebudowa i remont sali wystawowej w skrzydle północnym Zamku Lubelskiego”więcej 

Wykonanie publikacji dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego (magazyn wydawnictw – ul. Zamkowa 9, Lublin) wraz z rozładunkiem – 2 częściwięcej 

Kompleksowa usługa krajowego transportu lądowego eksponatów na potrzeby wystawy czasowej pt. Xawery Wolski – genetyka pamięciwięcej 

Przebudowa i remont sali wystawowej w skrzydle północnym Zamku Lubelskiego (etap I)więcej 

Przebudowa Pałacu Lubomirskich na potrzeby Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.więcej 

Wykonanie publikacji dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiemwięcej 

Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, pracowni, wartowni, toalet, ciągów komunikacyjnych, sali odczytowej, pomieszczeń socjalnych w siedzibie głównej Muzeum Narodowego w Lublinie przy ul. Zamkowej 9więcej 

Świadczenie usługi dozoru ekspozycji muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Narodowego w Lublinie i jego Oddziałachwięcej 

Przebudowa Pałacu Lubomirskich na potrzeby Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitejwięcej 

Wykonanie publikacji dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającegowięcej 

Zakup wyposażenia meblowego do przechowywania eksponatówwięcej 

Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczejwięcej 

Wykonanie, dostawa i montaż mebli do Muzeum Narodowego w Lubliniewięcej 

Prace konserwatorskie i remontowe magazynu zbiorów etnograficznych (pom. 210-218 Zamek Lubelski)więcej 

Wykonanie i sukcesywna dostawa materiałów reklamowych i publikacji do sklepu Muzeum Narodowego w Lublinie w ramach wystawy Tamara Łempicka – 7 częściwięcej 

Prace konserwatorskie i remontowe magazynu zbiorów etnograficznych (pom. 210-218 Zamek Lubelski)więcej 

Prace naprawcze garażu podziemnego pod dziedzińcem Zamku Lubelskiego wraz z murem oporowym przy Kaplicy Świętej Trójcywięcej 

Wykonanie, dostawa i montaż mebli do Muzeum Narodowego w Lublinie – 3 części.więcej 

Remont Dworu Wincentego Polawięcej 

Wykonanie publikacji dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającegowięcej 

Prace naprawcze garażu podziemnego pod dziedzińcem Zamku Lubelskiego wraz z murem oporowym przy Kaplicy Świętej Trójcywięcej 

Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego z osprzętemwięcej 

Wykonanie prac remontowo konserwatorskich: remont i konserwacja elementów elewacji Bramy Krakowskiej (ze szczególnym uwzględnieniem przedbramia)więcej 

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnegowięcej 

Wykonanie publikacji dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego (magazyn wydawnictw – ul. Zamkowa 9, Lublin) wraz z rozładunkiemwięcej 

Wykonanie prac remontowo konserwatorskich: naprawa pokrycia dachowego części skrzydła północnego Zamku Lubelskiegowięcej 

Wykonanie publikacji dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającegowięcej 

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji na rzecz Muzeum Narodowego w Lubliniewięcej 

Świadczenie usługi dozoru w Muzeum Narodowym w Lublinie w Oddziale Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, dozoru ekspozycji muzealnych i bieżące utrzymanie sal ekspozycyjnych w czystości w siedzibie głównej Muzeum Narodowego w Lublinie i jego Oddziałachwięcej 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp