Plan zamówień na 2022 r.

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.05.2022 nr 2022/BZP 00186967/01/P

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp