Prace konserwatorskie i remontowe magazynu zbiorów etnograficznych (pom. 210-218 Zamek Lubelski)

Prace konserwatorskie i remontowe magazynu zbiorów etnograficznych (pom. 210-218 Zamek Lubelski)

 

link do postępowania>>>

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp