Prace naprawcze garażu podziemnego pod dziedzińcem Zamku Lubelskiego wraz z murem oporowym przy Kaplicy Świętej Trójcy

link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cc791fca-e367-11ed-9355-06954b8c6cb9

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp