Prace naprawcze muru oporowego przy drodze ewakuacyjnej na wzgórzu zamkowym przy Zamku Lubelskim

Tytuł/nazwa postępowania
Prace naprawcze muru oporowego przy drodze ewakuacyjnej na wzgórzu zamkowym przy Zamku Lubelskim
Identyfikator postępowania
88d2c5b1-3c86-4e51-9a48-1e27bff5e32f
Tryb
Tryb podstawowy, wariant 1
Status
Opublikowane
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2022/BZP 00315927/01
Adres strony WWW postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/

link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/88d2c5b1-3c86-4e51-9a48-1e27bff5e32f

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp