Prace naprawcze muru oporowego przy drodze ewakuacyjnej oraz garażu podziemnego pod dziedzińcem Zamku Lubelskiego.

Uwaga

Informujemy, że od dnia 01.01.2021 r. postępowania o udzielanie zamówień

publicznych prowadzone są na stronie internetowej miniPortalu Urzędu

Zamówień Publicznych. Aby pobrać dokumenty należy wybrać podkreśloną

nazwę zamówienia, który automatycznie przekieruje na adres strony

internetowej prowadzonego postępowania.

Link do postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fe02e915-46a3-42f9-b983-942acc95e116

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp