Świadczenie usługi dozoru w Muzeum Narodowym w Lublinie w Oddziale Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, dozoru ekspozycji muzealnych i bieżące utrzymanie sal ekspozycyjnych w czystości w siedzibie głównej Muzeum Narodowego w Lublinie i jego Oddziałach

link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3f93f961-835e-494d-9c63-ecbf103a0669

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp