Wykonanie, dostawa i montaż mebli do Muzeum Narodowego w Lublinie – 3 części

Wykonanie, dostawa i montaż mebli do Muzeum Narodowego w Lublinie – 3 części.

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/48b89df0-4bb1-4b24-bfbf-acae1aec33f0

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp