Wykonanie kompletnego projektu wyposażenia magazynu archeologiczno – etnograficznego mieszczącego się w budynku Muzeum Narodowego w Lublinie przy ul. Zamkowej 9

Rozeznanie rynku i przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia publicznego na: „Wykonanie kompletnego projektu wyposażenia magazynu archeologiczno – etnograficznego mieszczącego się w budynku Muzeum Narodowego w Lublinie przy ul. Zamkowej 9” oraz ustalenie trybu wyboru Wykonawców

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp