Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej

Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branż  (z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych) w zakresie budowy obiektu muzealno – administracyjnego  dla dwóch muzeów literackich w Nałęczowie: Stefana Żeromskiego i Bolesława Prusa

 

link do postępowania>>>

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp