Wykonanie publikacji dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego

Wykonanie publikacji dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego (magazyn
wydawnictw – ul. Zamkowa 9, Lublin) wraz z rozładunkiem

link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c2e9690b-8ba3-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp