Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia na: Demontaż aranżacji wystawy czasowej „Tamara Łempicka – kobieta w podróży” znajdującej się w budynku Muzeum Narodowego w Lublinie przy ul. Zamkowej 9 (Galeria Wystaw Czasowych, I piętro)

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu rozeznanie rynku i przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia publicznego na: „Demontaż aranżacji wystawy czasowej „Tamara Łempicka – kobieta w podróży”
znajdującej się w budynku Muzeum Narodowego w Lublinie przy ul. Zamkowej 9 (Galeria Wystaw
Czasowych, I piętro)
” oraz ustalenie trybu wyboru Wykonawców.

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp