Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia na Prace konserwatorskie i naprawcze dla zegarów wieżowych w Bramie Krakowskiej.

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu rozeznanie rynku i przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia publicznego na: Prace konserwatorskie i naprawcze dla zegarów wieżowych w Bramie Krakowskiej. Przedmiotem zadania jest wykonanie wszystkich niezbędnych prac celem uruchomienia zegarów.
Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Celem postępowania jest oszacowanie wartości zamówienia i ustalenie trybu wyboru Wykonawców.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp