28-12-2018 - 28-12-2018
Archiwum wystaw

450-lecie Unii Lubelskiej. Historia, pamięć, tradycja 28.12.2018

Wystawa edukacyjna, Zamek Lubelski

 

Grafika informująca o otwarciu wystawy o treści: 1569–2019 450-lecie Unii Lubelskiej. Historia, pamięć, tradycja; 28 grudnia 2018 roku Otwarcie wystawy edukacyjnej; poniżej loga Niepodległej, MKiDN, Muzeum Lubelskiego w Lublinie oraz Belriguardo (partner).

 

Wystawa edukacyjna 1569–2019 450-lecie Unii Lubelskiej. Historia, pamięć, tradycja przygotowana przez Muzeum Lubelskie w Lublinie przybliża historię relacji polsko-litewskich od końca XIV wieku do czasu zawarcia unii lubelskiej. Ukazuje również rolę Lublina i korzystne zmiany jakie dla rozwoju miasta miał okres panowania Jagiellonów. Jubileuszową wystawę prezentujemy już w grudniu 2018, ponieważ król Zygmunt August wyznaczył datę rozpoczęcia sejmu unijnego na Boże Narodzenie 1568 roku.

Jeden z egzemplarzy wystawy będzie stale pokazywany przed Muzeum Lubelskim, drugi będzie prezentowany między innymi w: Warszawie, Krakowie i Sandomierzu.

Autorzy:
Koncepcja wystawy: dr Marcin H. Gapski
Tekst: dr Marcin H. Gapski
Redakcja: Ewa Kuszyk-Peciak
Dobór ilustracji: Renata Bartnik, Marcin Gapski, Jakub Jeremicz
Projekt graficzny: Jakub Jeremicz
Pomoc organizacyjna: Małgorzata Siedlaczek

Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp