15 września 2023
AKTUALNOŚCI

Debata młodzieżowa na temat dziedzictwa kulturowego

 

Zapraszamy wszystkich licealistów do udziału w międzynarodowym projekcie realizowanym przez Muzeum Narodowe w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo, przy współpracy z Fundacją Polska Debatuje.

Jeśli:
– masz 15-19 lat;
– znasz język angielski w stopniu komunikatywnym;
– mieszkasz na terenie województwa lubelskiego;
– interesujesz się historią, archeologią lub szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym; oraz
– chcesz zdobyć podstaw debat w formacie schools, opanować umiejętność budowy argumentów oraz krytycznego myślenia…

… wypełnij formularz zgłoszeniowy i zostań uczestnikiem międzynarodowego projektu debatanckiego!

Formularz:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclALwp8_cmuKVeCDvGOMhEIO8dy-TK-YB5vxM4E2fDl95c3g/viewform

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 29 września 2023 roku. O wyborze uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Wyłonieni uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w debacie do dnia 2 października do godziny 15.00. 

Debata młodzieżowa składać się będzie z trzech komponentów:

warsztatów wprowadzających –  w trakcie których uczestnicy zapoznają się z podstawami debat w formacie schools oraz będą uczestniczyć w lekcji muzealnej przygotowującej  merytorycznie do debaty z zakresu dziedzictwa kulturowego i archeologicznego.

Warsztaty odbędą się 9 października 2023, godz. 10:00- 14:00 w siedzibie Muzeum Narodowego w Lublinie (ul. Zamkowa 9);

– turnieju debat  w trakcie którego drużyny składające się z uczestników warsztatów będą debatować na temat zagadnień z zakresu archeologii i dziedzictwa kulturowego omawianych na warsztatach.

Turniej odbędzie się 21 października 2023, godz. 10.00-16.00, w siedzibie Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie (pl. Litewski 3);

– polsko-norweskiego spotkania młodzieży – spotkanie młodzieży polskiej i norweskiej w formie online, w trakcie którego uczestnicy będą wymieniać się spostrzeżeniami dotyczącymi warsztatów i turnieju.

Spotkanie odbędzie się 25 października 2023, godz. 15.00 (spotkanie online).

Wszyscy uczestnicy otrzymają komplet materiałów edukacyjnych, które pozwolą przygotować się merytorycznie do debaty oraz pomogą w przyswojeniu podstaw z zakresu debat w formacie schools (broszura edukacyjna przygotowana specjalnie z myślą o turnieju, podcasty, filmy, dodatkowe materiały dotyczące dziedzictwa kulturowego, w tym dziedzictwa archeologicznego).

Do udziału w debacie młodzieżowej zapraszamy uczniów wraz z nauczycielami.

Szczegółowe informacje o projekcie:
Małgorzata Siedlaczek
Dział Edukacji
Muzeum Narodowe w Lublinie
e-mail: m.siedlaczek@mnwl.pl


Warsztaty wprowadzające do debaty młodzieżowej
Termin: 9 października 2023, godz. 10.00-14.00
Miejsce: Muzeum Narodowe w Lublinie (ul. Zamkowa 9)

Warsztaty mają na celu wprowadzenie młodzieży w tematykę dziedzictwa kulturowego, w tym archeologicznego, na przykładzie wystaw prezentowanych w Muzeum Narodowym w Lublinie.

Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy, które będą pracować naprzemiennie – grupa pierwsza odwiedzi wybrane wystawy muzealne poszerzając swoją wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego, w tym archeologicznego. Grupa druga odbędzie w tym czasie warsztaty wprowadzające do podstaw debat w formacie schools ucząc się krytycznego myślenia,  budowy argumentacji, krytycznego myślenia,  oraz przygotowywania publicznych wystąpień. Po pierwszych warsztatach nastąpi zamiana grup warsztatowych.  

Dodatkowo, uczestnicy otrzymają komplet materiałów edukacyjnych, które pozwolą na przygotowanie się do drugiego komponentu debaty, czyli turnieju debat. Wśród materiałów znajdą się: broszura z tezami do dyskusji oraz przykładowymi argumentami za i przeciw, podcasty, filmy, artykuły popularnonaukowe oraz materiały źródłowe.

Turniej debat
Termin: 21 października 2023, godz. 10.00-16.00
Miejsce: Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie (pl. Litewski 3);

Po merytorycznym i praktycznym przygotowaniu, uczestnicy debaty młodzieżowej będą mogli stanąć w szranki ze swoimi kolegami i koleżankami oraz wziąć udział w turnieju debat. Turniej będzie składał się z kilku rund, w których młodzież będzie debatować na zadany temat. To, czy dana drużyna będzie musiała bronić tezy czy też szukać kontrargumentów, okaże się na krótko przed rozpoczęciem każdej rundy. Pozwoli to na bardziej obiektywne dyskusje i otwarcie się na poglądy drugiej strony.

Każda rozgrywka będzie oceniana przez sędziego oraz eksperta, którzy zdecydują, która drużyna wygrywa w pojedynku na argumenty i przechodzi do kolejnej rundy. W finale otwartym dla publiczności okaże się, która drużyna był najlepsza i zdobędzie tytuł zwycięzcy.

Polsko-norweskie spotkanie młodzieży – podsumowanie debaty młodzieżowej
Termin: 25 października 2023, godz. 15.00
Miejsce: spotkanie online na platformie Zoom

Podsumowaniem projektu (debaty młodzieżowej) będzie spotkanie uczniów z Polski i Norwegii, którzy brali udział w warsztatach wprowadzających oraz turnieju debat. Celem będzie wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy polską i norweską młodzieżą, co znacząco poszerzy kompetencje kulturowe uczniów. Spotkanie będzie miało na celu zaprezentowanie spostrzeżeń i różnych perspektyw młodzieży dotyczących dziedzictwa kulturowego. Spotkanie odbędzie się w formie online i moderowane będzie przez specjalistów z zakresu debat.

 

Debata młodzieżowa jest częścią projektu „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021,  w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.

 

Logotypy instytucji
logo fundacji Polska Debatuje

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp