15 września 2023
AKTUALNOŚCI

Debata młodzieżowa na temat dziedzictwa kulturowego

Debatowanie otwiera głowy, otwiera na ludzi i otwiera na idee. Debaty dają unikalną możliwość zabrania głosu, wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce i poznawania innych punktów widzenia. Uczestnicy naszej debaty już to wiedzą! Pierwszy muzealny turniej debat za nami!

Dziękujemy Uczestniczkom i Uczestnikom debaty z z I Liceum Ogólnokształcące im ks St Staszica w Hrubieszowie, II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie, XXIX LO im cc mjra Hieronima Dekutowskiego ps Zapora w Lublinie i Zespół Szkół Nr 2 w Nałęczowie. Gratulujemy zwycięskiej drużynie z z I Liceum Ogólnokształcące im ks St Staszica w Hrubieszowie!

Na zakończenie projektu licealiści ze szkół z Lublina, Nałęczowa, Lubartowa i Hrubieszowa wspólnie z uczniami szkół z Oslo dyskutowali o tym czy obiekty dziedzictwa kulturowego powinny być prezentowane tam skąd pochodzą. Rozmawialiśmy o pierwszych skojarzeniach dotyczących Polski i Norwegii, a także o znaczeniu dziedzictwa kulturowego, które buduje lokalną tożsamość, ale jest też wartością uniwersalną, globalną. Młodzi uczestnicy debaty podkreślali, że jest to dla nich dobry trening komunikacji oraz okazja do poznania przykładów dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza archeologicznego i zagadnień związanych z jego ochroną i popularyzacją.

Z całego cyklu debatanckiego powstały trzy publikacje oraz trzyczęściowy podcast.

Logotypy instytucji
logo fundacji Polska Debatuje

Debata młodzieżowa składała się z trzech komponentów:

warsztatów wprowadzających –  w trakcie których uczestnicy zapoznali się z podstawami debat w formacie schools oraz uczestniczyli w lekcji muzealnej przygotowującej  merytorycznie do debaty z zakresu dziedzictwa kulturowego i archeologicznego.

– turnieju debat – w trakcie którego drużyny składające się z uczestników warsztatów debatowały na temat zagadnień z zakresu archeologii i dziedzictwa kulturowego omawianych na warsztatach.

– polsko-norweskiego spotkania młodzieży – spotkanie młodzieży polskiej i norweskiej w formie online, w trakcie którego uczestnicy wymieniali się spostrzeżeniami dotyczącymi warsztatów i turnieju.

Wszyscy uczestnicy otrzymali komplet materiałów edukacyjnych, które pozwoliły przygotować się merytorycznie do debaty oraz pomagały w przyswojeniu podstaw z zakresu debat w formacie schools (broszura edukacyjna przygotowana specjalnie z myślą o turnieju, podcasty, filmy, dodatkowe materiały dotyczące dziedzictwa kulturowego, w tym dziedzictwa archeologicznego).

Szczegółowe informacje o projekcie:
Małgorzata Siedlaczek
Dział Edukacji
Muzeum Narodowe w Lublinie
e-mail: m.siedlaczek@mnwl.pl


Warsztaty wprowadzające do debaty młodzieżowej
Termin: 9 października 2023, godz. 10.00-14.00
Miejsce: Muzeum Narodowe w Lublinie (ul. Zamkowa 9)

Warsztaty miały na celu wprowadzenie młodzieży w tematykę dziedzictwa kulturowego, w tym archeologicznego, na przykładzie wystaw prezentowanych w Muzeum Narodowym w Lublinie.

Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, które pracowały naprzemiennie – grupa pierwsza odwiedziła wybrane wystawy muzealne poszerzając swoją wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego, w tym archeologicznego. Grupa druga w tym czasie odbywała warsztaty wprowadzające do podstaw debat w formacie schools ucząc się krytycznego myślenia,  budowy argumentacji oraz przygotowywania publicznych wystąpień. Po pierwszych warsztatach nastąpiła zamiana grup.

Dodatkowo, uczestnicy otrzymali komplet materiałów edukacyjnych, które pozwoliły na przygotowanie się do drugiego komponentu debaty, czyli turnieju debat. Wśród materiałów znalazły się: broszura z tezami do dyskusji oraz przykładowymi argumentami za i przeciw, podcasty, filmy, artykuły popularnonaukowe oraz materiały źródłowe.

Prowadzący warsztaty debatanckie:

Mateusz Walczuk – pierwszy raz o debatach usłyszał w roku 2018. Od tamtego czasu spędził z nimi setki godzin: najpierw wyłącznie jako mówca, z czasem również jako sędzia, w końcu zaczął także prowadzić warsztaty. Został najlepszym mówcą XV Mistrzostw Polski Debat Parlamentarnych, współtworzył zespoły sędziów głównych na kilku turniejach, jednak od dłuższego czasu poświęca się głównie trenowaniu. Pierwsze doświadczenia zbierał jako wiceprezes Klubu Debat w Białymstoku. Prowadził szkolenia w ramach wielu projektów edukacyjnych, organizowanych przez m. in. Muzeum Narodowe w Warszawie czy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Wiele satysfakcji sprawia mu pomoc w rozwoju innych osób: zarówno tych posiadających ambicje wygrywania prestiżowych turniejów debat, jak i tych, które chciałyby spędzić kilka godzin w ciekawy, stymulujący intelektualnie sposób oraz poszerzyć swoje kompetencje z zakresu argumentacji. Ma wielką nadzieję, że zapewni to uczestnikom i uczestniczkom tego wydarzenia.


Turniej debat
Termin: 21 października 2023, godz. 10.00-16.00
Miejsce: Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie (pl. Litewski 3);

Po merytorycznym i praktycznym przygotowaniu, uczestnicy debaty młodzieżowej mogli stanąć w szranki ze swoimi kolegami i koleżankami oraz wziąć udział w turnieju debat. Turniej składał się z kilku rund, w których młodzież debatowała na zadany temat. To, czy dana drużyna będzie musiała bronić tezy czy też szukać kontrargumentów, okazywało się na krótko przed rozpoczęciem każdej rundy. Pozwoliło to na bardziej obiektywne dyskusje i otwarcie się na poglądy drugiej strony.

Każda rozgrywka była oceniana przez sędziego oraz eksperta, którzy decydowali, która drużyna wygrywa w pojedynku na argumenty i przechodzi do kolejnej rundy. W finale otwartym dla publiczności wybrano najlepszą drużynę, która otrzymała tytuł zwycięzcy.


Polsko-norweskie spotkanie młodzieży – podsumowanie debaty młodzieżowej
Termin: 25 października 2023, godz. 15.00
Miejsce: spotkanie online na platformie Zoom

Podsumowaniem projektu (debaty młodzieżowej) było spotkanie uczniów z Polski i Norwegii, którzy brali udział w warsztatach wprowadzających oraz turnieju debat. Celem była wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy polską i norweską młodzieżą, co znacząco poszerzyło kompetencje kulturowe uczniów. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie spostrzeżeń i różnych perspektyw młodzieży dotyczących dziedzictwa kulturowego. Spotkanie odbyło się w formie online i moderowane było przez specjalistów z zakresu debat.

Baner wydarzenia Debata młodzieżowa na temat dziedzictwa kulturowego
Logotypy programu EOG

Projekt „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo” korzysta z dofinansowania o wartości 483 000 € otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest zbudowanie trwałego międzynarodowego partnerstwa oraz sieci polsko-norweskiej współpracy.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp