13-10-2023 - 23-10-2023
AKTUALNOŚCI

“Jak działa plakat teatralny?” wykład Elwiry Bolek

Plakat informuje o wydarzeniu kulturalnym i nakłania do przyjścia na sztukę teatralną, ale też zaciekawia, kusi odbiorcę swą wielowątkowością i zachęca do szukania sensów głębszych, uwzględniających nadawcze aluzje i prywatne skojarzenia z innymi tekstami kultury. Perswazyjność jest zazwyczaj wynikiem uruchomienia jednego z dwóch mechanizmów, zatrzymujących uwagę odbiorcy: albo odwołania się do czegoś znanego i oczywistego (na przykład symbolu lub stereotypu), albo zadania adresatowi interpretacyjnej zagadki, wejścia z nadawcą i samym przekazem w asynchroniczny dialog oraz kuszenia perspektywą znalezienia rozwiązania.

Odbiorca „działa” bowiem na plakat, oglądając i interpretując go, a plakat „działa” na odbiorcę, zachęcając do przyjścia na teatralne widowisko, ale czasem też skłaniając do refleksji na tematy społeczne, a nawet prowokując do przyjęcia określonych postaw i podjęcia zdecydowanych działań.

Wykład jest próbą spojrzenia na plakat nie tylko z perspektywy historii sztuki, ale też semiotyki i pragmatyki.

21 października (sobota), godz. 13.00, sala kinowa Zamku Lubelskiego

Oprowadzenie kuratorskie: 21 października (sobota), godz. 11.00

Elwira Bolek – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, asystent w Katedrze Semantyki, Pragmatyki i Teorii Języka w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W pracach badawczych wykorzystuje metodologie językoznawcze w analizach polskich plakatów. Autorka książki Schematy i kreacje. Język i obraz w plakacie teatralnym (publikacja ukaże się nakładem Wydawnictwa UMCS w grudniu 2023 roku).

Wykład towarzyszy wystawie „Oblicza plakatu. Kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego”.

Wstęp w ramach biletu wstępu na wystawy stałe Zamku Lubelskiego.

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp