2 lutego 2022
Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Gala wręczenia nagród Laureatom konkursu „Ludzie Kresów: opowieści nieznane”

Uroczystość wręczenia nagród nagrodzonym i wyróżnionym Uczestnikom i Uczestniczkom ogólnopolskiego konkursu „Ludzie Kresów: opowieści nieznane” odbyła się 29 stycznia 2022 r. w Pałacu Lubomirskich w Lublinie – w siedzibie Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Na galę przyjechali Laureaci i Laureatki ze swoimi bliskimi dosłownie z całej Polski.

Zadanie konkursowe polegało na odnalezieniu w swoim otoczeniu osób pochodzących z Kresów, poznaniu ich losów, a następnie przedstawieniu historii ich życia na Kresach oraz migracji na obecne tereny Polski w formie pracy plastycznej lub cyfrowej pracy wizualnej. 

Konkurs pozwolił uczestnikom zagłębić się zarówno w historię Polski, jak i ich bliskich, rozbudził kreatywność oraz uświadomił rolę międzypokoleniowej wymiany informacji.

W ciągu kilku miesięcy zostało zgłoszonych aż 130 prac w różnych kategoriach wizualnych i wiekowych. Decyzją jury nagrodzono 32 osoby oraz wyróżniono 22 uczestników.

 

 

Za ufundowanie części nagród dziękujemy: Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutowi Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

 

Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych jest dostępna do obejrzenia w dni robocze od godz. 8.00 do 15.00 w Pałacu Lubomirskich (Plac Litewski 3) w Lublinie do 25 lutego 2022 roku.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp