4 lipca 2021
Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, Archiwum wystaw

Profesorowie lwowscy. Zbrodnia nieosądzona

4 lipca 1941 r. Niemcy rozstrzelali na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie 22 profesorów lwowskich uczelni, członków ich rodzin oraz osoby, które przebywały z nimi w chwili aresztowania.

Wystawa plenerowa „Profesorowie lwowscy. Zbrodnia nieosądzona” prezentuje historię poszukiwań 22 profesorów i docentów lwowskich, w których ogromną rolę odegrała Karolina Lanckorońska, ostatnia przedstawicielka rodu.

Ekspozycja powstała ze zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie, Państwowej Akademii Umiejętności, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Jana Longchamps de Berier, Rafała Kalinowskiego i zbiorów prywatnych.
Autor scenariusza: Barbara Oratowska

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp