25 kwietnia 2022
Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

O Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza

44-lecie społecznej działalności oświatowo-kulturalnej na Wschodzie

 

44 lata działalności, w czasie których udało się napisać kilkaset elementarzy, które trafiły do dzieci ze Wschodu. Ale Fundacja Pomocy Szkołom Polskim Na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza to nie tylko prężnie działające wydawnictwo. To również kolonie dla dzieci, festiwale i koncerty, pomoc w wyposażeniu szkół. W najbliższy czwartek podczas swojego jubileuszu Fundacja podsumuje i zaprezentuje swoją działalność.

Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. o godz. 18.00 w Pałacu Lubomirskich (Plac Litewski 3).

Fundacja powstała w 1989 r. z inicjatywy Józefa Adamskiego, pracownika Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, po 10-letnich nieoficjalnych wysiłkach w organizowaniu i przekazywaniu pomocy oświacie polskiej na Wileńszczyźnie.

Powołanie Fundacji po tych doświadczeniach i rozpoznaniu było niezbędne dla utworzenia trwałej struktury ukierunkowanej na pracę pozytywistyczną u podstaw odrodzenia i wzmacniania tożsamości narodowej młodych Polaków na Wschodzie, oderwanych od Macierzy przez kilka pokoleń.

„Rezultaty działalności Fundacji to ogromne zadowolenie i wielkie szczęście. Świadomość, że dzieci na Wschodzie uczyły się z naszych podręczników przez kilkanaście lat, to największa nagroda. To miało sens. Zaufało mi tysiące ludzi, którzy wspierali nas materialnie, abyśmy mogli realizować trudne i liczne zadania W tak trudnych warunkach wielkie otwarcie społeczeństwa na Polaków na Wschodzie dodawało sił i energii do pracy.”

— Józef Adamski, prezes Fundacji w wywiadzie dla portalu zw.lt

Podczas spotkania prelegenci opowiedzą o historii Fundacji oraz zaprezentowana zostanie jej działalność. Rozmówcami będą: mgr Urszula Adamska, Prof. Alicja Omiotek, Józef Adamski (założyciel Fundacji, autor 7 tytułów i 68 artykułów oraz licznych opracowań edytorskich).

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp