25 marca 2022
Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, Archiwum wystaw

Wystawa „Polacy w Lipawie”

Związki kurlandzkiej Lipawy z historią Rzeczypospolitej sięgają początku XVII w. Mimo tego brakowało publikacji prezentujących polskie dokonania w dziejach miasta. Marek Głuszko jest jednym z nielicznych badaczy tego zagadnienia. W oparciu o własne zbiory oraz archiwalia przechowywane w instytucjach łotewskich lub pozostające w rękach prywatnych przywrócił pamięć o Polakach związanych z Lipawą. Książka Polacy w Lipawie. Historia znana, nieznana, zapomniana jest pierwszą tego typu publikacją. Została ona wydana przez Instytut Polonika. Na jej podstawie stworzono wystawę plenerową „Polacy w Lipawie”.

Prezentowana w Lublinie wystawa na 21 planszach przedstawia sylwetki dwunastu osób szczególnie ważnych dla rozwoju Lipawy. Są wśród nich m.in.: prezydent RP Gabriel Narutowicz, adwokat Konstanty Hejmowski, prawnik i działacz społeczny Juliusz Rechniewski, architekt Stefan Gałęzowski, kompozytor Aleksander Około-Kułak, arcybiskup Edward Ropp czy profesorka etnografii Maria Znamierowska-Prüfferowa. Dodatkowym ważnym elementem ekspozycji są wielkoformatowe archiwalne zdjęcia miasta.
Wystawa przygotowana jest w trzech językach: łotewskim, polskim i angielskim w opracowaniu graficznym Katarzyny Brzostowskiej.

Wernisaż wystawy odbył się 1 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 w Pałacu Lubomirskich – Plac Litewski 3, Lublin.
Wystawa będzie dostępna bezpłatnie przed Pałacem Lubomirskich do 16 maja br.

Program wernisażu:

12:00–12:20 Uroczyste przywitanie gości
dr Katarzyna Mieczkowska (dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie), dr Marcin Gapski (zastępca dyrektora MNWL ds. Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej), Dorota Janiszewska-Jakubiak (dyrektor Instytutu Polonika)

12:20–13:00 Wykład Polacy na Łotwie – Dorota Janiszewska-Jakubiak (Instytut Polonika) – dostęp na żywo na Facebooku MZWDR i Instytutu Polonika

13:00–13:20 Prezentacja Lipawa dawniej i dziś – dr Ewa Bukowska-Marczak (Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, Instytut Historii PAN), Ewa Michońska (Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej) – dostęp na żywo na Facebooku MZWDR i Instytutu Polonika

13:20–13:45 Dyskusja z udziałem publiczności

Więcej informacji w wydarzeniu na Facebook’u.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp