26 kwietnia 2021
Archiwum wydarzeń

Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej

Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w dn. 26 października 2019 roku ustanowiono, że 9 lutego będzie Ogólnopolskim Dniem Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej.

 

W tym dniu w 1895 roku w sali ratusza we Lwowie z inicjatywy prof. dra Antoniego Kaliny powołano Towarzystwo Ludoznawcze, którego spadkobiercą i kontynuatorem jest Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Muzeum Lubelskie, włączając się do obchodów Dnia Etnografii, uruchamia Centrum Konsultacyjne Lubelskich Strojów Ludowych. W ramach naszej działalność chcemy propagować wiedzę na temat tradycyjnych strojów ludowych naszego regionu, a także pomagać w ustaleniu jakiego rodzaju stroje występowały w danych subregionach i jak prawidłowo powinny być noszone. Zamierzamy pomagać w przygotowywaniu pełnego opracowania strojów do celów rekonstrukcyjnych. Nasza współpraca będzie polegała także na gromadzeniu informacji o strojach od mieszkańców lubelskich wsi i miast, na pozyskiwaniu rekwizytów i dokumentacji fotograficznej pochodzących ze zbiorów rodzinnych, na których są uwiecznione osoby w strojach tradycyjnych (z końca XIX i początku XX wieku). Planujemy również organizować spotkania, wykłady, warsztaty, poświęcone różnym zagadnieniom dotyczącym dawnych ubiorów mieszkańców wsi i małych miasteczek województwa lubelskiego.

Zachęcamy do udostępniania nam zachowanych w „skrzyniach” tradycyjnych strojów oraz zdjęć rodzinnych, które będą mogły być wykorzystane do planowanej w 2021 roku publikacji „Stroje ludowe Lubelszczyzny”.

Wszelkich informacji udziela Mariola Tymochowicz (Sekcja Etnografii);

mail: etnografia@muzeumlubelskie.pl

Grafika z wyglądającym na odręczny napisem: "9 lutego Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej." Poniżej logo Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie oraz napis: #etnologiajestdyscypliną.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp