26 kwietnia 2021
Archiwum wydarzeń

Projekt www.muzeach

Wspólny projekt Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Muzeum Narodowego w Szczecinie i Muzeum – Zamek w Łańcucie.

 

Z przyjemnością informujemy, że przygotowany przez Muzeum Lubelskie w Lublinie wraz z partnerami na zasadzie konsorcjum projekt pn. „www.muzeach” otrzymał dofinansowanie. 1 kwietnia 2019 roku została podpisana umowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępu do zasobów kultury w formie cyfrowej oferowanych w Internecie przez ww. muzea oraz zwiększenie wykorzystania potencjału ich dziedzictwa kulturowego. Planowane na najbliższe trzy lata prace, przyniosą efekt w postaci katalogu zbiorów online, będący częścią wspólnej dla wszystkich muzeów wyszukiwarki.

 

Grafika promująca projekt www.muzeach.

 

Efekty projektu posłużą celom edukacyjnym i promocyjnym, stanowiąc istotną rolę zarówno w zakresie popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego, jak również rozwoju turystyki kulturowej na terenie Polski.

Dzięki projektowi powstaną:

 • cyfrowa kolekcja zasobów kultury Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,
 • cyfrowa kolekcja zasobów kultury Muzeum Narodowego w Szczecinie,
 • cyfrowa kolekcja zasobów kultury Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie POLIN,
 • cyfrowa kolekcja zasobów kultury Muzeum Lubelskiego w Lublinie,
 • cyfrowa kolekcja zasobów kultury Muzeum – Zamku w Łańcucie,
 • multiwyszukiwarka zasobów kultury w ramach cyfrowych kolekcji ww. muzeów,
 • geoportale dla 3 instytucji rezydencjonalnych prezentujące zasoby muzealne w aplikacjach mapowych.

Ponadto realizowane będą takie działania jak:

 • Digitalizacja i publikacja 2D muzealiów.
 • Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych z wykorzystaniem zaawansowanych technik prezentacji 2D (Gigapixel i RTI).
 • Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 3D z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych i skanowania światłem strukturalnym.
 • Dokumentacja i publikacja danych przestrzennych z wykorzystaniem Systemu Informacji Przestrzennych (GIS).
 • Budowa wspólnej wyszukiwarki.
 • Rozwój infrastruktury – zakupy związane z rozwojem serwerowni, pracowni digitalizacyjnej, prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń.
 • Szkolenia pracowników.
 • Działania edukacyjne, promocyjne, administracyjne

Muzeum Lubelskie w Lublinie w ramach projektu zbuduje katalog zbiorów online, zdigitalizuje 1296 muzealiów oraz udostępni 2000 obiektów. Zaplanowane do udostępnienia muzealia to obiekty o szczególnej wartości, reprezentatywne dla zbiorów Muzeum Lubelskiego oraz jego lubelskich oddziałów, dotąd nie udostępniane cyfrowo.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum – Zamek w Łańcucie
Całkowity koszt projektu: 10 980 688,81 zł
Kwota dofinansowania: 9 247 929,94 zł

 

Loga podmiotów związanych z projektem.

 

Więcej o projekcie

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp