26 kwietnia 2021
Archiwum wydarzeń

Połączenie Muzeum Lubelskiego w Lublinie z Muzeum Narodowym w Lublinie

Uchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury Muzeum Lubelskiego w Lublinie z państwową instytucją kultury Muzeum Narodowym w Lublinie.

15 maja, przed 10 dniami, powołaliśmy do życia Muzeum Narodowe w Lublinie. To jest pierwszy krok do powołania Muzeum Narodowego w Lublinie na bazie istniejącego i wspaniale funkcjonującego Muzeum Lubelskiego w Lublinie – powiedział podczas konferencji prasowej 25 maja 2020 r. prof. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W wideokonferencji uczestniczyli również wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew oraz dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie dr Katarzyna Mieczkowska.

Etapy powstania nowej instytucji kultury

Muzeum Narodowe w Lublinie zostało utworzone zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 maja 2020 r. Jego misją jest m.in. ochrona wartości historycznych i artystycznych kultury polskiej i światowej, w tym w szczególności dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Obecnie realizowany jest drugi etap, mający na celu połączenie Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Na skutek połączenia, po upływie co najmniej trzech miesięcy od ogłoszenia tego zamiaru, zawarta zostanie odpowiednia umowa o utworzeniu nowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Narodowe w Lublinie, która będzie wspólnie prowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwo Lubelskie i wpisana do rejestru instytucji kultury MKiDN. Utworzenie Muzeum i nadanie mu statutu powinno nastąpić przed końcem 2020 r. Docelowo Muzeum Narodowe w Lublinie będzie państwową instytucją kultury, dla której jedynym organizatorem pozostanie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oddziałem Muzeum Narodowego w Lublinie będzie Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej z siedzibą w Pałacu Lubomirskich, na zakup którego minister kultury przekazał w 2017 r. Muzeum Lubelskiemu dotację celową w wysokości ponad 10 mln zł. Jednocześnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego czyni starania, aby wzbogacić zbiory Muzeum Lubelskiego oraz poszerzyć zakres jego oferty, co przyczyni się do promocji regionu zarówno w kraju oraz za granicą.

Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury Muzeum Lubelskiego w Lublinie z państwową instytucją kultury Muzeum Narodowym w Lublinie [Dokument PDF (527 KB)]

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp