27 lipca 2023
Archiwum wydarzeń

Pozaszkolna, nieco dłuższa historia polskiego plakatu w XX wieku, czyli rzecz o zabawie i myśleniu | Wykład Mariusza Knorowskiego

Wykład będzie kursoryczną historią polskiego plakatu obrazującą ewolucję formy i myślenia plakatowego na przestrzeni XX wieku z uwzględnieniem poszczególnych okresów i najważniejszych osobowości. Określenie “pozaszkolna” użyte w tytule przewrotnie ma służyć podkreśleniu tezy, że nie tylko tzw. polska szkoła plakatu była fenomenem samym w sobie, który ustanowił jego reputację i zdominował poniekąd jego historię. Zarówno bowiem poprzednicy jak i następcy wnosili istotne wartości plastyczne i intelektualne składające się pewną dostrzegalną ciągłość, rozstrzygającą się poza formą. Będzie to więc rzecz o pewnej tradycji traktowania plakatu jako suwerennego dzieła artystycznego, chociaż niekoniecznie chodzi tu o emanację ducha polskiego.

Mariusz Knorowski – krytyk i historyk sztuki, wybitny specjalista sztuki plakatu, wieloletni kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie. W obszarze jego zainteresowań znajduje się problematyka sztuk wizualnych – szeroko rozumianej sztuki współczesnej, projektowania graficznego, komunikacji wizualnej, reklamy, sztuki w przestrzeni publicznej i rzeźby.

Mariusz Knorowski, Pozaszkolna, nieco dłuższa historia polskiego plakatu w XX wieku, czyli rzecz o zabawie i myśleniu.
Wykład towarzyszący wystawie Oblicza plakatu. Kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego
5 sierpnia (sobota), godz. 11.00, sala wykładowa Zamku Lubelskiego

Po wykładzie o godz. 13.00 zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie po wystawie “Oblicza plakatu. Kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego”.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp