01-07-2023 - 20-08-2023
AKTUALNOŚCI, Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Premiera filmu „Hruszów – wspólnota ponad granicą”

Premiera filmu „Hruszów – wspólnota ponad granicą”, zrealizowanego przez Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, odbędzie się podczas Festiwalu Dziedzictwa Kresów w Lubaczowie już 29 lipca!

 

Krótka historia kościoła

Kościół św. Józefa w Hruszowie został wybudowany w 1898 r. jako kaplica dworska. Jego głównym fundatorem był Franciszek Wojciech Dzierżykaj – Morawski herbu Nałęcz. Po II wojnie światowej przekształcono go w magazyn rolny miejscowego kołchozu. Od 1991 roku popadał w ruinę.

Zdjęcie neoromańskiego kościółka, na pierwszym planie kamera na statywieKościół jest wspaniałym zabytkiem architektury i świadkiem ważnych przemian społecznych. Czas i nienależyte wykorzystanie kościółka sprawiły, że dziś samotne ruiny już tylko przypominają o bogatej, wielokulturowej przeszłości miejsca i dawnej społeczności. Tworzony przez nas film zaprezentuje uniwersalność i transgraniczność materialnych i niematerialnych dóbr kultury, nauki i sztuki oraz konieczność ich zachowania dla następnych pokoleń.

kościół widoczny przez gałęzie i kwitnące krzewy na pierwszym planie

 

Niezwykle ważnym wątkiem poruszanym podczas Festiwalu będzie popularyzacja działań edukacyjnych oraz rola digitalizacji z wykorzystaniem efektów dokumentacji 3D w kontekście upowszechniania lokalnego dziedzictwa kulturowego. Dzięki trójwymiarowej wizualizacji  z dowolnego miejsca można oglądać wnętrze niepozornego zabytku, jakim jest kościół św. Józefa w Hruszowie. Tworzony w ten sposób obraz staje się dzięki temu jeszcze bardziej rzeczywisty i dostępny szerokiemu gronu odbiorców. Taka wizualizacja to świetne narzędzie pokazujące uniwersalność i transgraniczność materialnych dóbr kultury i sztuki. Co daje wizualizacja 360°?

  • wrażenie przebywania w przestrzeni kościoła
  • rozglądanie się na boki
  • dostrzeżenie układu ścian, stropu, więźby dachowej
  • swobodne obracanie się wokół własnej osi
  • przyjrzenie się detalom, drobnym elementom architektonicznym

 

Projekt digitalizacji: Mateusz Osiadacz – Midgard Studio

Film opowiada o:

  • historii kościoła, jako niezwykłego zabytku
  • trwaniu kościoła w pamięci ludzi po obydwu stronach współczesnej granicy Polski i Ukrainy
  • lokalnych inicjatywach jego odbudowy
  • technikach skanowania 3D i wirtualnej rekonstrukcji

Reżyseria: Mateusz Osiadacz – Midgard Studio

Produkcja filmu: Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej – oddział Muzeum Narodowego w Lublinie


Festiwal Dziedzictwa Kresów w Lubaczowie odbywa się już po raz dwunasty. W tym roku termin przypada na 27.07 – 06.08.2023 r.

Baner Festiwalu Dziedzictwa Kresów w Lubaczowie. Na grafice w formie kolażu znajdują się artyści, sztukmistrze, uliczni grajkowie ubrani w kolorowe stroje. U dołu widoczna belka z logotypami organizatorów wydarzenia. Po prawej stronie grafiki nazwa festiwalu i data

Organizatorzy Festiwalu: Muzeum Narodowe w Lublinie wraz z oddziałem Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, Gmina Lubaczów, Województwo Podkarpackie, Centrum Kultury w Przemyślu


Wydarzenia realizowane jest w ramach projektu „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo”. Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 483 000 € otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest zbudowanie trwałego międzynarodowego partnerstwa oraz sieci polsko-norweskiej współpracy.

Beneficjent: Muzeum Narodowe w Lublinie
Partner projektu: Muzeum Historii Kultury w Oslo

Logotypy programu EOG

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp