9 grudnia 2023

Rezydencja konserwatorów z Muzeum Historii Kultury w Oslo w Muzeum Narodowym w Lublinie

Jednym z najważniejszych celów realizowanego przez Muzeum Narodowe w Lublinie projektu „Dziedzictwo dostępne” jest wymiana doświadczeń specjalistów. Po stażu konserwatorek z naszego muzeum w Oslo przyszedł czas na wizytę norweskich konserwatorów na Zamku Lubelskim.

W Pracowni Konserwacji Malarstwa specjalistki z Oslo Margrethe Gjedboe Felter oraz Rachel Altpeter zapoznawały się z problematyką konserwacji obiektu drewnianego polichromowanego. Wykonały próby wybranych zabiegów konserwatorskich, takich jak: usuwanie zabezpieczeń, podklejanie gruntu i warstwy malarskiej czy oczyszczanie. Prace prowadzone były przy XVI-wiecznej rzeźbie Madonny, pochodzącej najprawdopodobniej z belki tęczowej późnogotyckiego kościoła.

W Pracowni Konserwacji Ceramiki i Metali Konserwatorki zajmowały się przede wszystkim konserwacją obiektów metalowych, głównie z metali kolorowych, w tym srebrnych monet z czasów cesarstwa rzymskiego. Miały okazję przeprowadzić wstępną diagnostykę stanu zachowania obiektów, wybierały odpowiednią metodę konserwacji, wdrażały ją oraz przygotowywały opisową i fotograficzną dokumentację konserwatorską. Wykonały także konserwację dwóch ręcznie lepionych naczyń glinianych z II w. n.e. (odkrytych w Opoce i Chodlu na Lubelszczyźnie), która polegała na wyklejeniu obiektów z zachowanych fragmentów ceramiki oraz rekonstrukcja pierwotnego kształtu naczyń poprzez uzupełnienie gipsem brakujących elementów.

Logotypy programu EOG

Projekt „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo” korzysta z dofinansowania o wartości 483 000 € otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest zbudowanie trwałego międzynarodowego partnerstwa oraz sieci polsko-norweskiej współpracy.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp