2 czerwca 2022
Muzeum Józefa Czechowicza

Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Bagłajewskim

Serdecznie zapraszamy 10 czerwca o godzinie 18:00 do Muzeum Józefa Czechowicza na spotkanie z Arkadiuszem Bagłajewskim wokół książki „Inny Krasiński”, poświęconej postaci Zygmunta Krasińskiego – polskiego poety, dramaturga i prozaika okresu romantyzmu.
„Jaki obraz Krasińskiego wyłania się z kart książki, podkreślającej tytułem formułę «inności» twórcy? Mam nadzieję, że ów «inny» Krasiński to pisarz, z jednej strony, głęboko zanurzony w romantyzmie, ale w takim, jaki poznajemy – wspólnym wysiłkiem badaczek i badaczy – w czasach nam współczesnych. Z drugiej strony, to twórca nieoczekiwanych i nieoczywistych zaskoczeń: wyrastających chociażby z nowej edycji tekstów, obejmującej całość twórczości (poza epistolografią, którą domknęło zbiorowe wydanie zachowanych listów w latach dziewięćdziesiątych XX wieku), albo z ujawnienia odmiennych od dotąd podejmowanych problemów interpretacyjnych, wspartych nowszymi inspiracjami metodologicznymi. Zarazem mój «inny» Krasiński to twórca zanurzony w wielką pracę tekstową oraz interpretacyjną, którą wykonali poprzedniczki i poprzednicy zajmujący się autorem Irydiona. Zależało mi, by ów współczesny Krasiński, odsyłając do tradycji historii literatury, był pisarzem współczesnym, to znaczy odkrywanym zgodnie z aktualną wiedzą o romantyzmie i dzisiejszymi zainteresowaniami oraz inspiracjami dziełem wieszcza”

Arkadiusz Bagłajewski

Arkadiusz Bagłajewski – prof. dr hab., krytyk i historyk literatury, pracownik naukowy UMCS w Lublinie. Przez piętnaście lat pełnił funkcję redaktora naczelnego kwartalnika literackiego „Kresy”. Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. Opublikował ponad 200 prac w czasopismach i monografiach zbiorowych. Autor książek: „Ostatni romantyk. Twórczość liryczna Kornela Ujejskiego” (1999), „Poezja «trzeciej epoki». O twórczości Zygmunta Krasińskiego w latach 1836-1843” (2009), „Mapy dwudziestolecia 1989–2009. Linie ciągłości” (2012), „Obecność romantyzmu” (2015) oraz „Inny Krasiński” (2021).

Kinga Kołodziej, Dominika Wlaź

Serdecznie zapraszamy 10 czerwca o godzinie 18 na Złotą 3!

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp