9 grudnia 2023

Warsztaty kreatywności – w dziedzinie kreatywnego wykorzystania dokumentacji 3D zabytków kultury materialnej: w turystyce, przemyśle rozrywkowym, konserwatorstwie. Wyjazd grupy przedstawicieli sektora kultury z Lubelszczyzny do Oslo

W październiki 2023 przedstawiciele sektora kultury z Lubelszczyzny, w tym reprezentanci Wioski Gotów w Masłomęczu wzięli udział w warsztatach kreatywności w Norwegii.

Tematem przewodnim wizyty było wykorzystanie nowoczesnych technik dokumentacji zabytków, w tym technologii 3D w rozwoju przedsiębiorczości kulturalnej oraz oferty turystycznej. Spotkania odbywały się w Muzeum Historii Kultury w Oslo oraz skansenie archeologicznym Midgard vikingsenter, położonym w pobliżu stolicy Norwegii. Wyjazd był okazją do poznania przykładów działań popularyzujących zabytki archeologiczne w Norwegii i doświadczeń norweskiego sektora kreatywnego, a także opowiedzenia o działaniach i projektach realizowanych w Polsce.

 

Logotypy programu EOG

Projekt „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo” korzysta z dofinansowania o wartości 483 000 € otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest zbudowanie trwałego międzynarodowego partnerstwa oraz sieci polsko-norweskiej współpracy.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp