Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie przebudowy Sali wystawowej w budynku Muzeum Narodowego w Lublinie przy ul. Zamkowej 9.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póżn.zm.)

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp