19-05-2023 - 31-07-2023
Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, AKTUALNOŚCI

Seminarium Edukacji o Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej (27-30.07.2023)

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej
oddział Muzeum Narodowego w Lublinie
zaprasza do udziału w

Seminarium Edukacji o Ziemiach Wschodnich
Dawnej Rzeczypospolitej
Lublin-Lubaczów
w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów w Lubaczowie
27-30 lipca 2023 r.

 

Wydarzenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także edukatorów zainteresowanych tematyką dziedzictwa kulturowego ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Celem wydarzenia jest popularyzacja działań edukacyjnych poświęconych tej tematyce, a także dyskusja nad metodami nauczania dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacyjnym. Seminarium będzie też okazją do wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie edukacji szkolnej i pozaszkolnej.

Na program Seminarium składać się będą warsztaty połączone objazdem terenowym oraz udział w Festiwalu Dziedzictwa Kresów w Lubaczowie. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wystąpień nauczycieli, pedagogów i edukatorów muzealnych, którzy poprzez różnorodne działania edukacyjne upowszechniają wiedzę o dziedzictwie kulturowym ziem wschodnich wśród uczniów.

Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące m.in. praktycznych sposobów upamiętniania rocznic okolicznościowych, ważnych postaci historycznych, organizacji szkolnych konkursów, znaczenia dziedzictwa kulturowego w budowaniu tożsamości czy wykorzystania gier planszowych jako materiałów edukacyjnych. Przedstawiona zostanie także rola digitalizacji 3D w kontekście upowszechniania zabytków kultury materialnej. Nauczyciele wezmą udział w premierowym pokazie filmu „Hruszów – wspólnota ponad granicą”, pokazie filmu o dokumentacji 3D norweskiego kościoła produkcji Muzeum Historii Kultury w Oslo, a także prezentacji historii mówionej.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 27-30 lipca. Udział w nim jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają 3 noclegi, wyżywienie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz ubezpieczenie, nie pokrywają kosztów dojazdu do Lublina. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w Seminarium. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest aktywne uczestnictwo we wszystkich punktach programu.

Osoby zainteresowane udziałem w Seminarium proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 31 maja 2023 r. Liczba miejsc ograniczona. O udziale w Seminarium nie decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie wysłana do 16 czerwca 2023.

Formularz zgłoszeniowy

 

Kontakt: edukacja@mzwdr.pl, tel. 81 537 96 29, kom. 665 011 819

Przetwarzanie Wizerunku I RODO — Seminarium Edukacji O Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Regulamin Seminarium Edukacji O Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Logotypy programu EOG

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo”. Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 483 000 € otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest zbudowanie trwałego międzynarodowego partnerstwa oraz sieci polsko-norweskiej współpracy.
Beneficjent: Muzeum Narodowe w Lublinie
Partner projektu: Muzeum Historii Kultury w Oslo

 

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp