Projekty Realizowane

Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowych obiektów Muzeum Narodowego w Lublinie: Zamku Lubelskiego i Bramy Krakowskiej w Lubliniewięcej 

Prace naprawcze muru oporowego przy drodze ewakuacyjnej oraz garażu podziemnego pod dziedzińcem Zamku Lubelskiegowięcej 

Prace zabezpieczające zabytkowe obiekty Muzeum Narodowego w Lublinie : Zamek Lubelski, Bramę Krakowską w Lublinie  i Chatę Żeromskiego w Nałęczowiewięcej 

Remont instalacji elektrycznej Dworu Wincentego Polawięcej 

Przebudowa Pałacu Lubomirskich na potrzeby Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.więcej 

PROJEKT WMUZEACHwięcej 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp