Projekty Realizowane

Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslowięcej 

Prace naprawcze muru oporowego przy drodze ewakuacyjnej wokół Zamku Lubelskiego oraz naprawa skrzydła dachowego nad częściami skrzydła południowego i zachodniego Zamku Lubelskiego.więcej 

Warsztat Franckenów. Analiza technologii i techniki wykonania trzech XVII wiecznych obrazów z kolekcji Muzeum Narodowego w Lubliniewięcej 

Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowych obiektów Muzeum Narodowego w Lublinie: Zamku Lubelskiego i Bramy Krakowskiej w Lubliniewięcej 

Remont instalacji elektrycznej Dworu Wincentego Polawięcej 

Przebudowa Pałacu Lubomirskich na potrzeby Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.więcej 

PROJEKT WMUZEACHwięcej 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp