28 sierpnia 2023
Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Warsztaty i badania społeczne na temat oczekiwań publiczności wobec Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Ziemie wschodnie dawnej Rzeczypospolitej były wielokulturowym „tyglem”, w którym mieszały się różne narodowości, języki, religie i obyczaje. Jednym z elementów, który w szczególny sposób stał się odbiciem tego przenikania była kuchnia. Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej oddział Muzeum Narodowego w Lublinie zorganizowało cykl warsztatów kulinarnych: 18 czerwca, 6 sierpnia oraz 16 września, aby przybliżyć lokalnej społeczności wielokulturowe dziedzictwo.

Do udziału w kulinarnej podróży pełnej wyjątkowych smaków potraw żydowskich, litewskich i ukraińskich zaprosiliśmy mieszkańców Lublina, Baszni Dolnej (w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów) oraz Włodawy (w ramach Festiwalu Trzech Kultur). Wspólnie przygotowaliśmy kulki macowe, kugel ziemniaczany, chałki, latkesy, chłodnik litewski, kibiny litewskie, barszcz ukraiński oraz warenyky z ziemniakami. Spotkania poprowadzili przedstawiciele grup mniejszościowych, przez co jeszcze bardziej mogliśmy doświadczyć tradycji zamkniętej w przygotowanych własnoręcznie potrawach. Poznaniu historii, kultury i zwyczajów towarzyszyła świetna zabawa!

Podczas warsztatów przeprowadziliśmy badania społeczne poprzez ankietowanie dotyczące oczekiwań wobec Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Ankietę w formie internetowej wypełniali także członkowie mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Przekonaliśmy się, że kwestia wielokulturowości powinna być ważnym elementem naszych wystaw. Poznaliśmy także cenne pomysły na zaangażowanie społeczności lokalnej oraz grup mniejszościowych w działalność muzeum, które na pewno wykorzystamy w działaniach kulturalnych i edukacyjnych.

 

Logotypy programu EOG

Projekt „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo” korzysta z dofinansowania o wartości 483 000 € otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest zbudowanie trwałego międzynarodowego partnerstwa oraz sieci polsko-norweskiej współpracy.

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp