09-08-2023 - 20-08-2023
AKTUALNOŚCI

Wajda – Wróblewski. Dialog artystów | dr Małgorzata Kierczuk-Macieszko

12.08.2023, godz. 13.00 | wykład dr Małgorzaty Kierczuk-Macieszko pt. „Wajda –Wróblewski. Dialog artystów”

Andrzej Wajda stworzył i latami konsekwentnie podtrzymywał mit, jakoby porzucił naukę w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych gdy zobaczył pierwszy obraz z cyklu „Rozstrzelania” Andrzeja Wróblewskiego. Postanowił mówić o tym samym temacie, ale posługując się innym medium. Po śmierci malarza, w licznych swoich filmach wplatał wizualne aluzje i nawiązania do sztuki przyjaciela, które staną się przedmiotem wykładu. Wajda robił wiele, aby Wróblewski zaistniał jako malarz w naszej wspólnej świadomości. Przez całe życie popularyzował jego dorobek, zabiegając w różnorodny sposób o przyznanie należnego mu miejsca w polskiej historii sztuki. Sam Wróblewski lubił kino i wykazywał wysokie kompetencje i znajomość autonomicznego języka filmowego m.in. pisząc scenariusze. Badacze jego twórczości zwrócili także uwagę na związki jego sztuki z fotografią. Fotografował, a echa myślenia fotografią i filmem są czytelne w jego dorobku. One również zostaną prześledzone.

  • udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Więcej o życiu i twórczości Andrzeja Wróblewskiego oraz o artystach, którzy inspirowali się jego dorobkiem dowiecie się biorąc udział w oprowadzaniach kuratorskich: 12 i 19 sierpnia o godz. 11.00.

Szczegółowy harmonogram wydarzeń towarzyszących: https://zamek-lublin.pl/wroblewski-i-po-sztuka-realizmu-bezposredniego-wydarzenia-towarzyszace/

_____

Organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Narodowe w Lublinie, Fundacja Andrzeja Wróblewskiego
Patronat honorowy:
Prof. Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego, Dr Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin
Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin
Partner:
ALTER Hotel&Spa
Mecenasem Muzeum Narodowego w Lublinie jest PGE Polska Grupa Energetyczna

Aktualności

Baner wydarzenia Weekend seniora z Kulturą na Zamku Lubelskim
ikonka do Wystawy plakatu
Plakat informujące o warsztatach kulinarnych kuchni ukraińskiej
Baner debaty o strategii ochrony, cyfryzacji i i popularyzacji zabytków oraz stanowisk w Polsce, Norwegii i w Ukrainie
Autoportret Artemisii Gentileschi
Zdjęcie przedstawia drewnianą chatę
Zdjęcie przedstawia rodzinę podczas warsztatów cyrkowych w parku
Baner wydarzenia Warsztaty kuchni litewskiej
Baner ze zdjęciem Tamary Łempickiej
Zdjęcie ukazuje wnętrze Sali Malinowej Pałacu Lubomirskich w Lublinie, w której trwają obrady interdyscyplinarnej konferencji na temat dziedzictwa kulturowego ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp