Mehoffer, Józef/1869-1946, Anioły

przed 1942
/
Wysokość: 84 cm, Szerokość: 57.5 cmS/G/3648/ML
;

Nota popularyzatorska

Józef Mehoffer studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w tym samym czasie kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych. Uczył się także w wiedeńskiej akademii oraz w Paryżu. W 1901 roku został docentem w katedrze malarstwa dekoracyjnego i religijnego akademii krakowskiej. Artysta tworzący w nurcie secesji nie ograniczał się do jednej dziedziny. Tworzył obrazy sztalugowe, polichromie, projekty witraży, portrety kredkowe, grafikę warsztatową i użytkową. Sławę przyniosły mu projekty witraży do gotyckiej katedry św. Mikołaja we Fryburgu w Szwajcarii. Był autorem licznych projektów malarstwa monumentalnego.

Ostatnia, zrealizowana przez artystę przed śmiercią, polichromia znajduje się w kościele wiejskim w Lubieniu pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Program to ilustracja wezwań do Litanii loretańskiej, wraz z chórem aniołów. Artysta wyraził swą radość z możliwości szerzenia sztuki w ojczyźnie, tak aby dostęp do niej mieli mieszkańcy wsi: „Czuję się szczęśliwym, że mogłem raz jeszcze w życiu ozdobić wiejski kościół. Oby jak najwięcej dzieł sztuki rozsiało się po szerokich połaciach naszej ojczyzny, aby mnożyły się i kiełkowały jak nasiona, które dobroczynny wiatr niesie na los wypadku. Wysoka kultura kraju sprawi, że potomkowie nasi czuć będą, że zamieszkują kraj niestojący w tyle poza innymi i że sami nie są pośledniejszego gatunku od innych, bogatszych, szczęśliwszych narodów”.

Akwarela Mehoffera jest szkicem do polichromii zrealizowanej w 1942 roku w prezbiterium z motywem kilkunastu takich samych aniołów adorujących Maryję. Jest to szkic wiernie przeniesiony na ściany świątyni.

Klara Sadkowska

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp