1873-po 1930), Zakład Artystyczno-Litograficzny Aureliusza Pruszyńskiego (Kraków, Studnia przy kościele na przedmieściu

1917-1918

/
S/G/31/ML
Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp