Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

O dawnych i współczesnych związkach Lublina i Wilnawięcej 

Not enough permissions to view this content.

Ku nowoczesności. Kresy niepodległe 1919–1939więcej 

Not enough permissions to view this content.

Hetmanwięcej 

Wystawa plenerowa prezentuje różne etapy życia hetmana Stanisława Żółkiewskiego, jednego z najważniejszych wodzów w historii Rzeczypospolitej. Możemy poznać zarówno jego dzieciństwo i życie rodzinne, stoczone bitwy, karierę polityczną, śmierć i po...
Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp